LTV

Lagetemperatuurverwarming

Een LTV-systeem werkt met een lagere CV-aanvoertemperatuur, die varieert van 25 tot 55 graden. In moderne, goed geïsoleerde woningen met vloerverwarming is een aanvoertemperatuur van 25 graden al voldoende om de woning op temperatuur te houden. Dat scheelt veel in de stookkosten.
Het warme water circuleert in leidingen die zijn weggewerkt in de vloer of de wand. Achter of onder de leiding zit isolatiemateriaal. Aan de andere zijde geeft de waterleiding zijn warmte af aan de kamer, via de vloer- of wandafwerking. Een thermostaat zorgt ervoor dat de vloeren en wanden tussen 29 en 35 graden Celsius blijven.

Een LTV-systeem kan in zeer goed geïsoleerde huizen het beste dag en nacht op ongeveer dezelfde temperatuur blijven staan. Het energieverlies is door de goede isolatie minimaal.

Vloerverwarming worden meestal aangelegd in de dekvloer, bij bestaande woningen worden de sleuven in de vloer gefreesd. Er zijn echter ook droge systemen mogelijk, die op de bestaande vloer kunnen worden geplaatst. Voordeel hiervan is een snellere bouwtijd, nadeel is het afnemen van de verdiepingshoogte.
Door de verschillen in werkwijze tussen enerzijds vloer- of wandverwarming en anderzijds gewone radiatoren, zijn ook de voor- en nadelen anders.

De voordelen

  • Aangename stralingswarmte en daardoor groter comfort dan radiatoren.
  • Gelijkmatiger luchttemperatuur, daardoor lagere stookkosten.
  • Beter luchtkwaliteit, omdat er minder zwevend stof is.
  • Bij vloerverwarming krijgt huismijt op vloeren geen kans, omdat de vloer drooggestookt wordt.

Nadelen en belangrijke opmerkingen

  1. Vloer- of wandverwarming heeft een lange opwarmtijd. LTV is daarom vooral geschikt voor ruimten die continue gebruikt worden, en niet voor vertrekken die u snel wilt kunnen opwarmen.
  2. Vloer- of wandverwarming in de woonkamer is alleen energiezuiniger in combinatie met een lagetemperatuurverwarming (lage CV-aanvoertemperatuur).
  3. Elektrische vloerverwarming is niet energiezuinig en daarom alleen geschikt als bijverwarming voor de badkamer.

Lagetemperatuurverwarming kan flink besparen op stookkosten. De mate van besparing hangt af van de isolatie van de woning, de temperatuur van het CV-water en het opwektoestel (HR-ketel, warmtepomp). LT-verwarming levert de grootste besparing op in combinatie met een warmtepomp. De investeringen zijn afhankelijk van de grootte van de woning.