Abonnementen

Serviceabonnement voor optimaal comfort

Voor een vast bedrag per maand bent u verzekerd van onderhoud en service aan uw cv-ketel U kunt kiezen uit 2 verschillende serviceabonnementen:

  • Abel&co Onderhoud
    Wij komen periodiek (1 x per jaar of 1 x per 18 maanden) langs, voor onderhoudsbeurten en u betaalt alleen de eventuele materiaalkosten. Indien zich een storing voordoet krijgt u daarvoor een aanvullende factuur.
  • Abel&co Service Plus
    Wij komen periodiek (1x per 18 maanden, 1x per jaar ook mogelijk) langs, voor onderhoudsbeurten en verhelpen van eventuele storingen. Ook hier betaalt u alleen de eventuele materiaalkosten.
  • Abel&co All in
    Kiest u voor het All in abonnement? Dan verrichten wij periodieke onderhoudsbeurten en verhelpen we mogelijke storingen, maar de materiaalkosten zijn ook gedekt.  Dit abonnement wordt per 01-01-2022 niet meer door ons aangeboden.

Onze 'hardloper' is het Service Plus abonnement met een onderhoudsinterval van 18 maanden en een storingsdekking van 365 dagen per jaar. De kosten hiervoor bedragen € 12,25 p/mnd. Maandelijks te betalen via automatische incasso, of per jaar met factuur vooraf.

Onze abonnementsprijzen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van gegevens van het CBS.

Indien wij met u een onderhoudsregeling hebben afgesproken hetzij met abonnement of op regiebasis (zie hieronder), staan wij garant voor 365 dagen per jaar storingsservice en wordt u met voorrang geholpen.

Onderhoud op Regiebasis

Indien u geen abonnement wilt, maar toch verzekerd wilt zijn van periodiek onderhoud en service, kunnen wij uw toestel opnemen in ons regie bestand. U kunt dan zelf aangeven of u jaarlijks of per 18 maanden onderhoud wilt. Mocht zich onverhoopt een storing voordoen dan kunt u ook gebruik maken van onze service. Bij deze vorm krijgt u na het onderhoud of na een eventuele storing een factuur op basis van nacalculatie.

Heeft u een storing met uw centrale verwarming of warmwater installatie, bekijk dan eerst onze instructies voor het opheffen van storingen.

Gasketelwet

  • Per 01-04-2023 is de nieuwe ‘Gasketelwet’ in werking getreden. Deze  is bedoeld om het aantal incidenten met koolmonoxide terug te brengen. De Rijksoverheid heeft bepaald dat álle bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verrichten vanaf 1 april 2023 gecertificeerd moeten zijn om deze werkzaamheden te mogen (blijven) uitvoeren. Eigenaren van gasverbrandingsinstallaties  - zowel particulieren als VVE’s, bedrijven en woningbouwcorporaties -  zijn vanaf die datum verplicht om voor installatie, reparatie en onderhoud een gecertificeerd bedrijf in te huren.  Daarvoor hebben we een aantal investeringen gedaan. Volgens de nieuwe wettelijke eisen moeten we aantoonbaar kunnen maken dat onze monteurs vakbekwaam zijn. Daarvoor hebben zij na trainingen speciale examens moeten afleggen. We hebben onze bedrijfsprocessen moeten inrichten volgens de nieuwe eisen van de wet. En om formeel gecertificeerd te kunnen worden én blijven, moeten wij ons jaarlijks laten controleren door een certificerende instelling. Daarnaast zijn er bij onderhoud extra handelingen nodig ook voor het administratief vastleggen van meetresultaten en controlepunten in een database. Ons bedrijf voldoet aan alle vereisten in de nieuwe Gasketelwet.