Warmtepompen

Energie uit de natuur

Warmte van buiten naar binnen halen, dat is wat een warmtepomp in essentie doet.

Warmtepompen zijn geschikt om over een lange periode heel constant te verwarmen. Ze komen tot hun recht in een huis wat goed geïsoleerd is. In een huis met CV-ketel en traditionele radiatoren verlaag je de thermostaat in de nacht. Bij een warmtepomp hou je de temperatuur liefst constant en gelijkmatig. Een warmtepomp draait daarom het best als het zijn warmte af kan geven via zogenaamde laagtemperatuursverwarming. Dat is verwarming die in tegenstelling tot de traditionele radiatoren met een lage CV-watertemperatuur het huis kan verwarmen. Het bekendste voorbeeld van een laagtemperatuursverwarming is vloerverwarming. Het water in de vloer geeft de warmte gelijkmatig af en heeft een veel lagere temperatuur dan de hete radiatoren aan de wand. Het systeem zorgt dag en nacht voor een gelijkmatige temperatuur in de woning.

Heb je nog normale cv-radiatoren dan kan je het beste overstappen op laagtemperatuursverwarming. Je zou in theorie een warmtepomp kunnen aansluiten op traditionele radiatoren, maar dan zal het rendement flink terugzakken waardoor het niet meer interessant is. Bovendien zullen koudeklachten ontstaan, tenzij de radiatoren flink vergroot worden, of vervangen worden door (ventilator)convectoren.

Er mag eigenlijk geen warmte worden verloren door onvoldoende woningisolatie. Goede isolatie is van belang, net als een energiezuinig ventilatiesysteem. Een woning met tekortschietende isolatie en ventilatie is niet geschikt voor een warmtepomp, de meeste voordelen vallen dan weg.

De installatie van deze alternatieve verwarmingsbron is een flinke investering. Daarbij moet bij bestaande woningen ook vaak gedacht worden aan het geschikt maken van het afgiftesysteem, (vloerverwarming, radiatoren (ventilator)convectoren). Indien uw woning (nog) niet goed geisoleerd is, is de beste en meest noodzakelijke investering eerst het aan (laten) brengen van isolatie en pas daarna een warmtepompsysteem.

Voor bestaande gebouwen is een bivalent- of hybridesysteem vaak de beste oplossing. Hierbij werkt een lucht / water warmtepomp in combinatie met een cv ketel. De cv ketel springt bij voor de bereiding van warm tapwater en op momenten dat het rendement van de warmtepomp niet zo hoog is; bij lage buitentemperaturen en wanneer in uw verwarmingssysteem wat hogere (water) temperaturen nodig zijn. In het laatste schuilt gelijk een gevaar; indien de cv ketel het cv water tot bijvoorbeeld 60 graden moet bijverwarmen en het retourwater komt de warmtepomp in met bijvoorbeeld 45 graden dan zal deze hoegenaamd niets meer doen, of zelfs niet eens in bedrijf komen.

Een warmtepomp is een vrij eenvoudig product, maar de implementatie is complex. Eerlijk advies, deskundig ontwerp, installatie en inregelen (van de totale installatie), kunnen teleurstellingen achteraf voorkomen. Op dit moment wordt mede door alle media aandacht, aangewakkerd door allerlei organisaties en door bedrijven die warmtepompen produceren of installeren, de warmtepomp gepromoot als dé oplossing om van het aardgas af te komen. Zo simpel is het echter niet. Het merendeel van de bestaande gebouwen (woningen) heeft geen geschikt afgiftesysteem om er zondermeer een warmtepomp op aan te sluiten.

Daarnaast worden soms hoge verwachtingen gewekt m.b.t. energie(kosten)besparing. Ook hier is enige nuchterheid op zijn plaats. Op dit moment is verwarmen met elektriciteit globaal 3x zo duur, in vergelijking met verwarmen op aardgas. Een warmtepomp wordt gevoed met elektriciteit en moet dus een rendement hebben van 300% om quitte te spelen (nog afgezien van de kosten voor de investering). Lucht / water warmtepompen kunnen op dit moment een rendement van 500% behalen, een C.O.P. (Coëfficient Of Performance) van 5, maar alleen onder gunstige omstandigheden, d.w.z. onder niet al te lage buitentemperaturen, (hoe kouder het buiten wordt, hoe lager het rendement van de warmtepomp) en bij een afgiftesysteem wat goed overweg kan met lage tot zeer lage watertemperaturen. In de praktijk is een C.O.P. van 4 al een mooi gemiddelde. Op aardgas wordt zeker bespaard, echter de besparing op kosten moet niet overdreven worden. Indien de benodigde stroom zelf opgewekt kan worden met bijvoorbeeld zonnepanelen dan ziet het plaatje er weer gunstiger uit. Zonnepanelen en warmtepompen zijn een goede combinatie.

Indien uw woning en afgifte systeem geschikt is, of u wilt het geschikt (laten) maken en u wilt een bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame energie en het verlagen van CO2 uitstoot, dan is een (hybride) warmtepomp zeker te overwegen. In nieuwbouw woningen is een all-electric warmtepomp vaak mogelijk. In combinatie met andere voorzieningen (zonneboiler, zonnepanelen) kan '0 op de meter' gerealiseerd worden en kan uitgaand van stijgende gasprijzen een situatie bereikt worden dat onderaan de streep na pakweg 20 jaar een warmtepomp voordeliger is, dan verwarmen met aardgas. Zoals vaak het geval is; ook hier gaan de kosten voor de baten.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp is in feite een omgekeerde koelkast. In een koelkast wordt warmte onttrokken aan de binnenkant van de koelkast, waardoor de temperatuur daalt in de koelkast. Het apparaat geeft de warmte af aan de lucht buiten het apparaat. Dat is ook te voelen aan de achterkant als de koelkast aanstaat. Als aandrijving voor verwarming in huis doet een warmtepomp ongeveer hetzelfde, alleen ontrekt het systeem dan warmte aan bodem(water) of de buitenlucht. Voor bijvoorbeeld een bodemwarmtepomp wordt een leiding tot diep onder de grond aangebracht. Door vloeistof rond te pompen, wordt warmte aan de bodem onttrokken.

Een warmtepomp kan warmte (en soms koude) uit drie verschillende bronnen halen:

  1. Lucht: Er wordt warmte ontrokken aan de buitenlucht. Deze warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van het water.
  2. Bodem: De bovenste laag van de aarde wordt verwarmd door de zon. Door middel van leidingen onder de grond wordt deze warmte van de bodem opgenomen en gebruikt voor verwarming van de woning.
  3. Grondwater: Het grondwater wordt omhoog gepompt. De warmte wordt uit het water gehaald en het afgekoelde water wordt teruggepompt.

Niet onbelangrijk aandachtspunt bij lucht / water warmtepompen is de buitenunit, (plaats en geluidproductie, eventuele hinder, ook m.b.t. belendende percelen). In het algemeen vereist een warmtepomp systeem ook inpandig meer ruimte dan een compachte HR ketel.

Voor bestaande bouw is eigenlijk alleen een lucht-water warmtepomp geschikt. Hybride, of misschien All- electric, indien u een grondige renovatie in de planning hebt. De bodemgekoppelde warmtepomp is interessant voor nieuwbouw en utiliteitsbouw.

Voor subsiediemogelijkheden kunt u kijken op de website van de overheid.

Meer informatie of een offerte? Vul het contactformulier in. We nemen dan z.s.m. contact met u op.