Subsidies

Particulier

Wilt u weten of er subsidie zit op energiebesparende maatregelen? Kijk dan op de energiesubsidiewijzer. Hier vult u uw woonplaats in en dan ziet u meteen welke landelijke en/of regionale subsidies er beschikbaar zijn.

Zakelijk

Bent u van plan zakelijk te investeren in energiebesparende en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of duurzame energie, dan kunt u gebruik maken van fiscale voordelen door middel van investeringsaftrek. Hieronder staan een drietal regelingen genoemd:

  1. Energie Investerings Aftrek (EIA)
    De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen zo'n 40% extra aftrekbaar van de fiscale winst.
  2. Milieu-Investerings Aftrek (MIA) / Willekeurige Afschrijving Milieuinvesteringen (VAMIL)
    De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. De MIA biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven.
  3. Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)
    Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.